Aarhus Universitets segl

Fremtidens minkproduktion – fokus på indhusning af mink

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Projektets formål er at udarbejde initiativer til bæredygtige løsninger til fremtidens minkproduktion, baseret på den nuværende viden om den domesticerede farmminks biologi. I minkproduktionen har bursystemet (inklusive redekassen) været relativt uforanderligt igennem årtier, til trods for at flere forhold har ændret sig, såsom (1) minks voksende størrelse, (2) viden om minks biologi, herunder mere viden om farmminks adfærdsmæssige og fysiologiske præferencer/behov, (3) en almen interesse for dyrevelfærd og debat om hold af mink i bure/til pels, samt (4) krav til en høj produktionseffektivitet, for at fastholde en økonomisk rentabel og bæredygtig dansk produktion. Der er derfor behov for at igangsætte forskning i ’Fremtidens minkproduktion’. Et element af dette er udvikling af ideer og nye løsninger til indhusning, som tilfredsstiller behovet (punkt 1-4) i årene fremover. Hvordan kan et indhusningsystem til mink se ud, såfremt vi skulle designe det i dag?
I projektet indgår flere interessenter i samarbejde for at opnå brugbare løsninger. I projektet søges om støtte i form til (1) en forsøgsrække med principper for en optimal redekasse til mink, (2) samarbejde med firmaer og avlere vedr. videreudvikling af indhusning til mink, samt (3) pilotforsøg med afprøvning af minks brug af udeareal. Formålet er at fremme fremtidens minkproduktion, suppleret med tiltag (bl.a. forbedret redekasse) som gavner dyrevelfærd og produktionsøkonomi på danske minkgårde.
Projektet er finansieret af Pelsdyrafgiftsfonden.
StatusAfkortet
Effektiv start/slut dato01/01/202101/01/2021

    Forskningsområder

  • mink, indhusning, velfærd, bæredygtighed

ID: 198092747