Center for Rusmiddelforskning

Fra graviditet til moderskab - en undersøgelse af gravide kvinder med et problematisk forbrug af alkohol eller stoffer

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Formål
Formålet med dette projekt er at undersøge, hvordan kvinder med et problematisk rusmiddelforbrug oplever overgangen fra graviditet til moderskab. Ph.d.-studerende Line Helland Boelskifte vil undersøge, hvorvidt kvinderne lykkes med at reducere eller stoppe deres rusmiddelforbrug under graviditeten og opretholde dette efter fødslen. I projektet vil hun udforske, hvilke faktorer kvinderne oplever har betydning for deres rusmiddelforbrug, herunder hvilke ønsker og behov de har for behandling, og hvilken betydning relationen til medarbejdere ved familiebehandlingsindsatser har.

Baggrund
I Danmark er der politisk og fagprofessionel opmærksomhed på gravide kvinder med et problematisk rusmiddelforbrug og deres børn. Børnene anses for at være en særlig risikogruppe, fordi eksponering for rusmidler såsom alkohol kan resultere i medfødte skader, herunder føtalt alkoholsyndrom, som indebærer karakteristiske ansigtstræk, skader i centralnervesystemet og hæmning af væksten. Der er derfor iværksat forskellige familiebehandlingsindsatser for gravide kvinder med problematisk rusmiddelforbrug, hvor medarbejderne følger kvinderne under graviditeten og støtter dem i at reducere eller stoppe deres forbrug.

Undersøgelsen
I ph.d.-projektet undersøger Line Helland Boelskifte, hvordan gravide kvinder med rusmiddelforbrug bliver mødt og fulgt ved forskellige familiebehandlingsindsatser og derudover, hvordan vi som samfund politisk og lovgivningsmæssigt forholder os til gravide kvinder, der har et problematisk forbrug af stoffer, medicin eller alkohol. Projektet vil blandt andet udforske:

Hvilke faktorer anser henholdsvis gravide kvinder og medarbejdere ved familiebehandlingsindsatser som afgørende for at kvinder skal lykkes med at reducere eller stoppe deres rusmiddelforbrug under graviditet og opretholde dette efter fødslen?
I hvilken grad stemmer kvindernes ønsker og behov for behandling overens med medarbejdernes mål og opfattelser?
Hvilken betydning, oplever kvinderne, at deres relation til medarbejderne har for deres rusmiddelforbrug og mulighederne for at reducere det?
Ph.d.-projektet vil metodisk bestå af en kombination af kvantitative og kvalitative metoder.

Projektet foregår fra 1. februar 2019 til 31. januar 2022

Finansiering
Projektet er finansieret af Aarhus BSS Graduate School, Aarhus Universitet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/201931/01/2022

    Forskningsområder

  • Graviditet, alkoholforbrug, stofforbrug, Svangreomsorg

ID: 167665207