DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskningsprojekt: Pædagogisk Kvalitet i Dagplejen

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Projektet Pædagogisk Kvalitet i Dagplejen (PKD) undersøger:
Hvordan kan styrket pædagogisk kvalitet i dagplejen (PKD) med fokus på nære sociale relationer og udviklende interaktioner mellem barn og dagplejer styrke børns sociale og emotionelle udvikling og sprog?

Lægmandssprog

Danske småbørn bliver passet mange timer uden for hjemmet, og derfor har det stor betydning for deres trivsel og udvikling, at de er i et dagtilbud med høj pædagogisk kvalitet. Det gælder ikke mindst børn i udsatte positioner, som kan have brug for en ekstra pædagogisk indsats tidligt i livet, for at få samme muligheder som deres kammerater for at klare sig godt i skolen og i livet.
Det er baggrunden for projektet ”Pædagogisk Kvalitet i dagplejen”, som handler om at styrke den pædagogiske kvalitet i dagplejen for alle børn uanset baggrund og undersøge, hvad det betyder for børnenes sproglige, sociale og følelsesmæssige udvikling. Helt konkret skal den pædagogiske kvalitet styrkes ved, at dagplejerne i et 2-årigt praksislæringsforløb arbejder systematisk og fokuseret med at øge kvaliteten af de nære relationer og samspil mellem børn og dagplejere med udgangspunkt i fire pædagogiske kernelementer: Sprog, Kommunikativ læsning, omsorg og leg.
”Pædagogisk kvalitet i dagplejen” er baseret på den pædagogiske tilgang ”Abecedarian”, som i internationale forskningsstudier har vist sig at have positive effekter på børns sociale og følelsesmæssige udvikling og sprog både på kort og lang sigt. Men det er første gang, Abecedarian bliver afprøvet og evalueret i et stort forskningsstudie i Danmark, fortæller forskningsleder Bente Jensen, professor, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU):
”I Danmark har der de senere år været et stort fokus på tidlig indsats, men vi mangler viden om, hvordan man styrker kvaliteten i dagtilbud til gavn for alle børn og ikke mindst børn i udsatte positioner. Det kan projektet bidrage med. Særligt for projektet er også, at det er målrettet dagplejen og tilrettelagt således, at dagplejerne veksler mellem at arbejde med de pædagogiske principper derhjemme med deres egne dagplejebørn og udveksle erfaringer og ideer med deres kolleger i dagplejegruppen. Samtidig får dagplejens pædagogiske ledere ekstra viden og redskaber til at understøtte dagplejernes praksislæring. Fra forskning ved vi nemlig, at praksislæring og lærende fællesskaber er afgørende, hvis voksne professionelle skal lære og udvikle deres praksis.”

AkronymPKD
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato29/06/201831/12/2022

    Forskningsområder

  • Practice based development, organisational learning, Abecedarian Approach, collaborative learning, quality on ECEC

Projekter

Aktiviteter

Publikationer

ID: 195054840