Forskningsenhed: Sprog og samfund (under forskningsprogrammet Sprog og Kommunikation)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Sprog og Samfund (S&S) er et forum til gensidig udveksling og inspiration for forskere, der arbejder med fænomener, som afspejler forbindelser mellem sproglige og samfundsmæssige forhold, herunder sproglig variation over tid og mellem forskellige geografiske områder og sociale grupper, kontekster mv. Det kan fx være forskning inden for sproghistorie, dialektologi, sociolingvistik og beslægtede (under)grene af sprog- og kulturforskning. S&S beskæftiger sig med tale- og skriftsprogssamfundsmæssige problemstillinger, som undersøges med afsæt i både lingvistiske data og ekstralingvistiske forhold. S&S har som mål at have et bredt sigte, og udvidelse af synsfeltet hilses velkomment. S&S prioriterer at skabe og understøtte gode rammer for et forskningsmæssigt fællesskab målrettet både junior- og seniorforskere til åben drøftelse af forskningsideer og igangværende projekter. Der afholdes møder om fx aktuelle forskningsprojekter, ligesom vidensudveksling med forskere fra andre institutioner, eksempelvis i form af gæsteforelæsninger og workshops med både interne og eksterne deltagere, prioriteres.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2024 → …