Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forebyggelse af ulykker ved håndtering af kvæg - udvikling af målbare indikatorer

Projekter: ProjektForskning

  • SEGES
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Landbruget har den højeste forekomst af dødsulykker af alle brancher, og håndtering af dyr er en af de mest risikable opgaver. Ulykker ved håndtering af kvæg er desuden alvorligere, dyrere og medfører længere sygefravær end andre landbrugsrelaterede ulykker.
Det overordnede formål med dette projekt er at udvikle målbare indikatorer for sikkerhed i relation til håndtering af malkekvæg i landbruget, med særlig fokus på de fysiske rammer, dyrenes adfærd og dyr-menneske interaktioner.
Gennem 4 delprojekter vil projektet
1) skabe ny viden om årsager til kvægrelaterede arbejdsulykker gennem analyse af både eksisterende og nyindsamlede ulykkesdata
2) undersøge, hvorvidt teknologiske produkter til monitorering af kvægs adfærd og bevægelse kan anvendes til forebyggelse af arbejdsulykker
3) udarbejde anbefalinger til indretning af stalde til malkekvæg, der indeholder hensyn til arbejdssikkerhed og sikrer optimale fysiske rammer, så risikoen for arbejdsulykker minimeres
4) identificere adfærd hos mennesker og malkekøer, der øger risikoen for arbejdsulykker i håndteringssituationer.
Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/10/202031/12/2022

    Forskningsområder

  • Håndtering af kvæg, arbejdsulykker, indretning af kvægstalde, adfærdsobservationer, teknologiske løsninger

ID: 196612893