Følgeforskningsprojekt: Rekontekstualisering af skoleforskning – Fællesskabende læring, der overskrider dis-engagement, fravær og marginale elevpositioner

Projekter: ProjektForskning

Dokumenter

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Formålet med dette følgeforskningsprojekt er i fællesskab med lærere fra 2-3 danske skoler at undersøge, hvordan rekontekstualisering af viden kan foregå gennem fælles refleksioner og diskussioner og således være afsæt for praksisudvikling. Nyeste socialpraksisforskning som for eksempel ’Fra fravær til passion i udskolingens læringsrum’ og ’Overskridelse af lærerudbrændthed og ADHD diagnostisering af børn’ vil være de professionsfaglige omdrejningspunkt. I Rasmussens igangværende phd-projekt ’Fra fravær til passion i udskolingens læringsrum’ foretages analyser af hhv. en svensk og en dansk skolepraksis af, hvordan læringsrum, der samtænker elevernes sociale og faglige læring kan bidrage til større engagement og deltagelse hos marginaliserede elever, sidstnævnte fokus går ligeledes igen i Kristensen (2013) og Kristensen & Mørck (2011, 2015, in press). Følgeforskningsprojektet fokuserer på, hvorledes netop denne type af viden som ph.d. projekterne bidrager med kan (re)kontekstualiseres i og af forskellige parter i dansk skolepraksis og tager sigte mod at udvikle redskaber, der kan understøtte disse videnskontekstualiserende processer i den suborganisatoriske (Scott, 2008) arena.
Følgeforskningsprojektet er af relevans for ph.d.-projektet, fordi det bidrager med de professionelles perspektiver og deres erfaringer med forankring og rekontekstualisering af viden (fra ph.d.-projektet, der udforsker skolepraksis fra forskellige parters perspektiver, med særlig vægt på elevernes perspektiver på læring). Følgeforskningsprojektet er udviklingsorienteret, dvs. har et mål om professionsløft i og af dansk skolepraksis. Således bidrager følgeforskningsprojektet til et forsøg på forankring af viden fra ph.d.-projektet i dansk skolekontekst, ligesom det undersøger selve rekontekstualiseringsprocessen med refleksion af de professionelles praksisforankring og videndeling.

Følgeforskningens 2 forskningsspørgsmål lyder på baggrund af ovenstående:

1. Hvilke videnskontekstualiserende praksisformer kan understøtte og sikre anvendelse af viden om læringsrum, der samtænker social og faglig læring på en måde, der bidrager til større engagement og deltagelse hos marginaliserede elever, og hos deres skoleprofessionelle?
2. Hvordan kan denne slags socialpraksis viden som udvælges ud fra et kriterium om praksis-relevans i samarbejde med de skoleprofessionelle rekontekstualiseres og anvendes i og på tværs af forskellige skolepraksisser med henblik på udvikling af læringsrum, der overskrider marginalisering og fremmer engagement i danskskolepraksis?

Følgeforskningens fokus på videnskontekstualiserende praksisformer undersøges ved hjælp af praksisrefleksioner (uddybes nedenfor,) og det er praksisformer inden for denne ramme, som følgeforskningsprojektet søger at udvikle og selvkritisk reflektere.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201423/12/2016

    Forskningsområder

  • Læring , Grundskole, Lærerprofession

Download-statistik

Ingen data tilgængelig

ID: 129021477