Aarhus Universitets segl

Fishguard

Projekter: ProjektForskning

 • Kjær, Torben Egil (Deltager)
 • Lorenzen, Niels (Deltager)
 • Bioras ApS
 • FishLab
 • Oxyguard International A/S
 • AquaPri A/S
 • Aalborg Universitet
 • AquaCircle
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Adfærd er en følsom indikator for velfærd hos opdrætsfisk. Man har vist at stressfaktorer som sygdomme, dårlig vandkvalitet og lave iltkoncentrationer påvirker svømmeadfærden. Længere tids stress påvirker fisk i negativ retning, og man har vist at stress kan mindske tilvæksten, nedsætte immunforsvaret og udløse behandlingskrævende sygdomme. Overvågning af adfærden vil vise signaler for stress og dårlig trivsel hos opdrætsfisk tidligt, således at opdrætteren har mulighed for at udvise rettidig omhu i forhold til fiskenes velfærd.
Projektets formål er at skabe et softwarebaseret system der automatisk overvåger fiskeadfærd i akvakulturanlæg ved hjælp af videokameraer. Systemet vil løbende analysere adfærden, og advare når den ændrer sig markant. Overvågningen vil blive integreret med målinger af andre fysiske parametre på anlægget (ilt, pH m.m.). Endeligt vil systemet monitere døgnet rundt, og give mulighed for remote adgang til data og alarmopsætninger.
Automatisk overvågning vil forbedre produktionen og effektivisere arbejdet på kommercielle opdræt. Det forudses at adfærds-overvågningssystemer om få år vil være uundværlige i lande som f.eks. Norge, Skotland, Canada, USA og Chile, hvor arbejdskraften er dyr. Fishguard forventes at øge eksporten indenfor dansk højteknologisk udstyr til akvakultur betydeligt i de kommende 5 år, hvor det forventes at der vil blive investeret op mod 200 mia DKK til modernisering af anlæg og køb af udstyr på verdensplan.
Projektet er bevilget og finansieret af NaturErhvervstyrelsen, GUDP.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/201213/07/2015

  Forskningsområder

 • Dyrevelfærd, akvakultur, erhvervsudvikling, eksport, sygdomsovervågning

ID: 129003796