Feedback- og Evalueringsformer til Entreprenørskabsfag med Procesorientering

Projekter: ProjektAndet

Dokumenter

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Overordnet er målet med projektet at videreudvikle procesorienterede udprøvningsformer samt at udvikle mindre ressourcekrævende metoder til formativ feedback til entreprenørskabsfag med betydelige praksiselementer. Konkret arbejdes der med at videreudvikle en given procesorienteret udprøvningsform til Profilfaget i Entrepreneurship på Arts-fakultetet og foretage en gensidig tilpasning ml. læringsmål og eksamensform. Sidst men ikke mindst planlægges det at udvikle, afprøve og integrere nye mindre ressourcekrævende metoder til løbende formativ feedback på det pågældende fag.

Nøgleresultater

- En strømligning af læringsmål og eksamensform på Profilfaget i Entrepreneurship, der på det tidspunkt var Aarhus Universitets største rendyrkede entreprenørskabsfag (målt i ECTS)
- Yderligere erfaringer med nye eksamensformer (gruppeeksamen, porteføljeeksamen, produkteksamen m.m.) til entreprenørskabskurser, som andre kurser på Aarhus Universitet med entrepreneurielt indhold og/eller form kan trække på
- Viden om og erfaringer med nye feedbackformer til entreprenørskabsundervisning, som kan bruges bredt på Aarhus Universitet, ikke mindst på Arts-fakultetet.
AkronymFEEP
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/201517/02/2017

    Forskningsområder

  • Entreprenørskab, entrepreneurship, Entrepreneurship education, formativ evaluering, feedback, Evaluering

Download-statistik

Ingen data tilgængelig

ID: 141705024