Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

eXbus: Exploring Bullying in School

Projekter: ProjektForskning

  • Institut for Læring
  • Forskningsprogrammet i Diversitet og Læring
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

En stor andel af danske skolebørn har i undersøgelser rapporteret, at de har erfaringer med at blive mobbet. Hvis man sammenligner med andre lande, så ligger tallene for mobbede børn i Danmark højere, end i resten af Norden. De mobbede børn rammes direkte i forhold til deres livskvalitet og deres lærings- og udviklingsmuligheder i de pædagogiske institutioner, og der er derfor tale om et problem, som både børn, forældre, lærere og pædagoger forsøger at forholde sig til. eXbus er et forskningsprojekt om, hvordan mobning og mobbekulturer opstår, ændrer sig og eventuelt forsvinder igen. Projektet fokuserer på de betydninger, mobbehandlinger får både for de direkte involverede og for de såkaldte 'bystanders': De børn der måske ikke direkte deltager, men som bliver en del af de erfaringsdannelser og sociale grupperinger, hvori mobningen foregår. Forskningen fokuserer også på, hvad forældres og læreres forståelser af problematikken og måder at reagere på den på betyder for mobbepraksisser. Mobning foregår i dag både i non-virtuelle og virtuelle former for interaktion. Projektet rummer derfor også analyser af de digitale mediers, chat rooms og mobiltelefoners betydning; ligesom betydningen af de moraldomæner og fortælleformer, der formidles i computerspil og tv-serier bliver udforsket. Når det gælder mobningens konsekvenser, fokuseres der på den betydning mobbeerfaringer fra barndommen kan have for voksne. I forhold til alle disse dimensioner af fænomenet mobning bliver spørgsmålet om, hvilke begreber der anvendes, centralt. Er begreber om "ondskab", "ansvar", "moral", "skyld", "tilgivelse" etc. de mest konstruktive i forhold til at forstå en problemstilling af denne art? Det er spørgsmål af denne art, som forskningens filosofiske delprojekt beskæftiger sig med. Og endelig - rummer eXbus også kvantitativt beskrivende forskning, der ser på udbredelse og sammenhænge på tværs af de mange empiriske delprojekter. eXbus løber fra 2007 til 2011 og er finansieret af TrygFonden.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/200701/06/2012

    Forskningsområder

  • mobning i skolen, medier, ondskab, forældrepositioner, lærerpositioner, digital mobning, computerspil

Projekter

Aktiviteter

Presse/medie

Publikationer

ID: 128913146