Evaluering af projektet ”Udbredelse af behandlingsmodeller til unge i misbrug”

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet er en effekt- og implementeringsevaluering af 1) behandlingsmodellerne U-Turn, U18 og MST-SA i foreløbig 5 danske kommuner og 2) forbehandlingsprogrammet Projekt Andre Valg (PAV) på en række anbringelsesinstitutioner og bosteder.

Implementerings- og effektevalueringen af U-Turn, U18 og MST- SA har til formål at få indblik i, hvordan medarbejdere i de udvalgte kommuner anvender og implementerer modellerne U-Turn, U18 og MST-SA og deres delelementer, mens formålet med effektevalueringen er at bidrage til øget viden om virkningen af de udbredte behandlingsmodeller. Evalueringen vil undersøge, i hvilken grad de strukturelle elementer og specifikke interventionspraksisser anvendes, hvilket vil blive sammenholdt med behandlingseffekterne.

Projekt Andre Valg (PAV) er et forbehandlingsprogram for anbragte unge med et forbrug af rusmidler, hvor målet er at motivere de unge til behandling samt lægge en plan for et videre behandlingsforløb, der rækker ud over de unges anbringelsestid. Sigtet med denne evaluering er at undersøge, hvorvidt de unge bliver mere motiverede til at modtage egentlig misbrugsbehandling efter de har deltaget i PAV samt at undersøge, hvorvidt PAV er blevet forankret i de enkelte institutioner.

Samarbejdspartnere: Projekterne er initieret og finansieret af Socialstyrelsen. Modelejerne U18 Aarhus og UTURN København står selv for undervisning og supervision i de respektive projektkommuner.

I PAV er Type2Dialog ansvarlig for undervisning, projektledelse og implementeringsstøtte.

Deltagerkommuner: U18: Ballerup & Hedensted, UTURN: Fredericia, Herlev & Slagelse. I PAV-projektet deltager en række anbringelsesinstitutioner.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato02/01/201731/12/2019