Evaluering af Kombinationsprojektet

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

   
  Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) har på basis af en bevilling fra Satspuljen igangsat et forsøgs- og udviklingsprojekt, der har til formål at udvikle samarbejdet mellem højskoler og erhvervsskoler med henblik på at skabe kombinationsforløb for unge under 25, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Projektet skal således ses indenfor rammerne af regeringens målsætning for 2015 om, at 95 % af en ungdomsårgang skal færdiggøre en ungdomsuddannelse. Projektet skal løbe over 3 ½ år, fra 2008 til 2011.
  I projektet er der afsat midler til løbende evaluering, der dels skal fungere som procesevaluering dels skal evaluere projektets samlede resultater. FFD har derfor bedt DPU om at udarbejde et evalueringskoncept, som indeholder både proces- og mål-evaluering.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato18/12/201001/03/2012

  Finansiering

  • <ingen navn>

  Emneord

  • folkehøjskole, samarbejde, evaluering, 95% målsætning
  • Ungdomsuddannelse
  • Social udsathed/arv

  Fingerprint

  Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.