Aarhus Universitets segl

ERAGAS - Effekt af fodring på emission af metan i produktionssystemer til kvæg

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Fodringsstrategier til drøvtyggere påvirker landbrugets udledning af drivhusgasser (GHG)
Projektet vil tilvejebringe ny viden om sammenhæng mellem fodring og tab af drivhusgasser i hele produktionskæden på bedriftsniveau og nationalt niveau. Specifikke mål er at:
(1) udvikle, udvide og forfine databaser for at evaluere effekten af fodring på
fordøjelse, udskillelse, gødningssammensætning og relaterede drivhusgasemissioner
(2) gennemføre nye fodringsforsøg med det formål at undersøge sammenhæng mellem fodring og emission fra gødning
(3) evaluere konsekvenserne af en ændret sammensætning af rationen i forhold til den samlede emission af drivhusgasser
(4) forbedreopgørelsesmetoder på bedrifts- og nationalt niveau
(5) formidle effekten af disse tiltag til slutbrugerne af GHG regnskaber.

Bevillingsgiver: Innovationsfonden
AkronymERAGAS
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201701/10/2020

    Forskningsområder

  • Klima, kvæg, Metan, fodring, husdyrgødning, produktionssystemer

ID: 175422158