Aarhus Universitets segl

ENTRANCE: Eco-efficient pig production and local protein supply.

Projekter: ProjektForskning

  • Center for Frilandsdyr K/S
  • VESTJYLLANDS ANDEL A.M.B.A.
  • Stenager Økologiske Slagtegrise ApS
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Økologisk svineproduktion er udfordret på miljømæssig og økonomisk konkurrenceevne. Lav foderudnyttelse kombineret med afhængighed af importerede proteinkilder øger næringsstoftab, klimaaftryk samt behovet for landbrugsland. Derved kompromitteres både besætningsøkonomi og de økologiske principper.
ENTRANCE vil udvikle ressourceeffektive fodringsstrategier for danske økologiske slagtegrise baseret på 100% lokalt producerede foder. Det forventede resultat er en innovativ fodringsstrategi, der opretholder eller øger fodereffektiviteten og samtidig reducerer klima- og miljøpåvirkningen. Bioraffineret grønt protein er et bæredygtigt og lokalt alternativ til soja, mens tildeling af grovfoder kan bidrage med vigtige aminosyrer i foderrationen, hvilket muliggør en reduktion i niveauet af kraftfoderprotein.
I ENTRANCE tildeles frisk kløvergræs, kløvergræs ensilage eller kløvergræs pulp som grovfoder, hvilket forbedrer selvforsyning og cirkularitet.
ENTRANCE giver ny viden om effekten af kløvergræsbaseret grovfoder og bioraffineret grønt protein på besætningsproduktivitet, drivhusgasemissioner og miljøbelastningen med hensyn til N-udskillelse fra økoloigiske slagtegrise. Strategierne demonstreres i kommercielle besætninger, og forventes at reducere kvælstofudvaskningen med 0,45 kg N pr. gris og reducere drivhusgasemissionerne med 9,9 kg CO2-ækv. Pr. gris.
ENTRANCE bidrager dermed til at løse nogle af de største udfordringer for økologisk svineproduktion, hvilket vil gavne hele sektoren
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/05/202231/12/2025

ID: 272527824