Kræft hos ældre i Danmark - indgang til sundhedsvæsen, behandling og prognose

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Alder øger risikoen for at få kræft. Næsten halvdelen af kræfttilfældene i Danmark diagnosticeres hos ældre på 70 år eller mere. Ældre kræftpatienter har samtidig en dårlig overlevelse. Men vi ved ikke ret meget om, hvad det skyldes.
Er det fordi de ældre ikke søger eller får den rette hjælp i sundhedsvæsenet? Hænger det sammen med de sundheds-professionelles valg vedrørende diagnose og behandling? Eller bunder det nærmere i underbehandling?
Tidligere studier blandt yngre kræftpatienter og kræftpatienter generelt set peger på, at kræftprognosen primært afhænger af, hvor patienten først henvender sig i sundheds¬væsenet, om patienten henvises til et særligt kræftpakkeforløb, og hvilken behandling patienten får. Disse tre faktorer bør undersøges nærmere i en population af ældre kræftpatienter, da denne gruppe ikke tidligere er blevet undersøgt.
Det overordnede formål med projektet er at få viden om, hvor ældre kræftpatienter påbegynder deres udrednings-forløb, om de udredes via et kræftpakkeforløb, og hvilken behandling de får. Vi vil også undersøge sammenhængen mellem disse faktorer og prognosen hos ældre kræftpatienter, og om faktorerne varierer på tværs af særlige karakteristika hos patienten eller strukturelle parametre.
Projektet består af en række epidemiologiske studier, der baseres på alle kræftpatienter, som i en alder af mindst 70 år blev diagnoseret med kræft i Danmark i perioden 2014-2017. Projektet vil sammenkoble information fra det danske kræftregister med oplysninger om patientrelaterede karakteristika (bl.a. køn, alder, uddannelse og andre sygdomme) og strukturel information (bl.a. størrelsen på patientens hjemby, antallet af almen lægepraksis i kommunen, som har lukket for tilgang og antal patienter i den pågældende lægepraksis). Analyserne vil bestå af forskellige statistiske metoder, herunder beskrivelse af fordelinger, der kan anvendes til udformning af mere komplekse statistiske modeller.
Projektet vil bidrage med viden, der kan give os en bedre forståelse af udredningen og behandlingen af ældre kræftpatienter i Danmark. Projektet vil særligt danne grundlag for forståelsen af, hvorfor nogle grupper af ældre kræftpatienter har uhensigtsmæssige udrednings- og behandlingsforløb, og om dette relaterer sig til medicinske, personlige eller strukturelle forhold. Den nye viden vil kunne bruges til planlægning af fremtidige patientkampagner samt videre¬uddannelse af sundhedspersonale, og vil kunne bane vejen for evt. omstruktureringer af sundhedsvæsenet på længere sigt.

Lægmandssprog

Advancing age increases the risk of cancer. Nearly half of all cancer cases in Denmark occur in individuals aged more than 70 years. At the same time, elderly patients with cancer have a poor prognosis. Nevertheless, only little knowledge exists in this field, and several questions remain unanswered: Is the poor survival due to inadequate healthcare seeking behaviour? Is it related to the choices made by healthcare professionals? Or could it be the result of undertreatment?
Previous studies on non-elderly populations with cancer suggest that the prognosis of cancer is related to three primary factors: the starting place of the diagnostic pathway (i.e. where the patient first presents in the healthcare system), the use of cancer care pathways for fast-track diagnosis and treatment (i.e. cancer patient pathways (CPPs)), and the offered treatment modality. Therefore, these three factors constitute a relevant starting point for investigating the relationship between cancer diagnosis, treatment and prognosis in elderly patients.

The overall aim of this project is to establish knowledge on the routes to diagnosis (starting place of diagnostic pathway and use of CPPs) and on the cancer treatment modalities offered to elderly cancer patients in Denmark.
The project will investigate how this relates to the prognosis of the patient, and how the three explored factors are associated with different patient-related and structural parameters.

The project will be conducted as a series of observational studies. These will be based on data from all patients aged 70 years or more who were diagnosed with cancer in 2014-2017 and registered in the Danish Cancer Registry (DCR). The study will link data from the DCR with patient-related information, such as sex, age, socioeconomic status, marital status and comorbidity. This will be combined with data on structural factors, such as urbanisation degree, density of general practices that do not accept new patients and list size of available general practices. The project comprises five epidemiological studies with the following aims: (1) to describe routes to diagnosis and treatment modality, (2) to analyse associations between routes to diagnosis and prognosis, (3) to analyse associations between routes to diagnosis and patient-related and structural parameters,( 4) to analyse associations between treatment modality and prognosis and (5) to analyse associations between patient-related and structural parameters and treatment modality.

The knowledge obtained from this project will provide new insights into cancer in the elderly. This new knowledge will facilitate better diagnostics and more efficient treatment procedures for this growing group of patients. The project will increase our knowledge on why some elderly patients exhibit unfavourable diagnostic route, treatment and survival, specifically whether this is related to medical, sociodemographic or organisational aspects.

The project will provide a substantial evidence basis for future campaigns on cancer awareness and appropriate healthcare seeking in the elderly. Further, the project will be valuable to clinicians in the detection of cancer as it will provide insights into the characteristics and symptoms of the elderly patients who attend (or do not attend) healthcare. Finally, the project will provide a solid foundation for future research in the field, as the extensive data and the methodological considerations of the project may serve as a crucial starting point for other research projects exploring the diagnostic processes and standardized Cancer Patient Pathways (CPPs)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/07/201931/12/2021

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.