Aarhus Universitets segl

Ekstraauditive virkninger af støj og stress på arbejdspladsen

Projekter: ProjektForskning

  • Kolstad, Henrik A. (Projektleder)
  • Stokholm, Zara Ann (Deltager)
  • Bonde, Jens Peter Ellekilde (Deltager)
  • Hansen, Åse Marie (Deltager)
  • Lund, Søren Peter (Deltager)
  • Kristiansen, Jesper (Deltager)
  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Ved en støjkortlægning i 2002 fandtes et overraskende højt støjniveau i mange danske virksomheder, men alligevel ser forebyggelsen ud til at virke, idet yngre og midaldrende i udsatte erhverv ikke har højere forekomst af hørenedsættelse. Derfor samler den forskningsmæssige interesse sig om de ekstraauditive virkninger af støjen.Vi vil undersøge, om udsættelse for støj i arbejdsmiljøet medfører risiko for højt blodtryk, søvnfor-styrrelse, sygefravær og hvordan stresshormonerne påvirkes. Hvis sådanne sammenhænge kan bekræftes vurderes om de gældende grænseværdier for støj, som er baseret på påvirkning af hørelsen, yder tilstrækkelig beskyttelse mod de ekstraauditive virkninger af støjen. Vi vil også undersøge om kombinationen af støjudsættelse og psykosociale belastninger på jobbet medfører ekstraordinær blodtryksforhøjelse og belastning af kroppens stress-systemer.Hypertension er en vigtig risikofaktor for hjertesygdom og slagtilfælde. Selvom der er gennemført ganske mange undersøgelser de seneste 20 år, er det fortsat omdiskuteret, om støj er en genuin risikofaktor for udvikling af hypertension. Der er dog netop offentliggjort tre store, internationale undersøgelser, som støtter hypotesen, og det er derfor stadig mere påkrævet at afdække hvilke eksponeringsniveauer, som er sygdomsfremkaldende. Denne problemstilling står i fokus for dette projekt. Det er foreslået, at støj kan medføre forhøjet blodtryk via en påvirkning af det sympatiske nervesystem og stresshormonaksen. Da de samme stress-systemer formodes at blive aktiveret ved kronisk psykosocial stress, er det oplagt at undersøge, om kombinationen af udsættelse for støj og psykosociale belastninger medfører en særlig høj risiko, og denne problemstilling er os bekendt ikke tidligere undersøgt.Dette projekt er en overbygning på en planlagt støjkortlægningsundersøgelse, som finansieres af Arbejdstilsynet. Der skal foretages en genundersøgelse af 830 personer ved 91 virksomheder, som blev undersøgt for syv år siden. I forbindelse hermed foretages fornyet 24-timers støjdosimetri, og disse data gøres tilgængelige for dette projekt.Projektet omfatter dels en registerbaseret opfølgning af de omkring 8.500 personer, som i 2002 var ansat i 91 virksomheder, hvor der foreligger mere end 800 fuldskift-støjmålinger. Denne population følges op i lægemiddelregisteret i Danmarks Statistik og risikoen for at få ordineret medicin mod forhøjet blodtryk sættes i relation til den samlede støjbelastning. Det andet delprojekt er en longitudinel undersøgelse, hvor der i forbindelse med genundersøgelsen i 2009 foretages supplerende, ambulante blodtryksmålinger og måling af stresshormoner, og det undersøges om den samlede støjudsættelse i den 7-årige opfølgningsperiode er relateret til blodtrykket, renset for akutte virkninger af støj i undersøgelsesdøgnet.Undersøgelsen finder sted i et samarbejde mellem Arbejdsmedicinsk Klinik ved Århus Universitetshospital og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø over en 3-årig periode.
AkronymSTØJSTRESS
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/200831/12/2013

    Forskningsområder

  • Støj, Hjerte-kar sygdom, Epidemiologi

Publikationer

ID: 129007508