Aarhus Universitets segl

Effektiv produktion af den sorte soldaterflue gennem systematisk avlsarbejde (FLYBREED)

Projekter: ProjektForskning

  • Aalborg Universitet
  • Enorm
  • SEGES Innovation P/S
  • Entomass Aps
  • Insectum Aps
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Insektlarver fra den sorte soldaterflue (black soldier fly larvae; BSFL) er en god proteinkilde, idet de kan produceres bæredygtigt sammenlignet med andre proteinkilder. Det er dog en ny industry, og der er behov for en optimeret produktion. Derfor vil vi effektivisere den danske produktion af protein fra BSFL gennem systematisk avlsarbejde. Formålet er at sikre en effektiv og konkurrencedygtig industriel BSFL produktion i Danmark samt etablere grundlaget for en vidensbaseret avlsstation for BSF, som vil gøre os verdensførende indenfor genanvendelse af restprodukter. Projektet gennemføres som et tværfagligt samarbejde mellem industri- og universitetspartnere indenfor husdyrvidenskab, genetik og avl. hvilket giver mulighed for at
gå forrest med BSF avl og positionere Danmark som en nøglespiller i den internationale insekindustri. I projektet udvikles selektionslinier, til omsætning af forskellige danske restprodukter for at fremme cirkulær bioøkonomi og grøn omstilling. Disse selektionslinjer testes hos kommercielle partnere, og endeligt udarbejdes en avlsplan for BSF, som kan implementeres i erhvervet. Med de avlsmæssige tiltag forventes en fordobling af tilvæksten hos larverne indenfor projektets løbetid, hvorved produktionen fordobles. I fjerkræindustrien kan erstatning af soya med protein fra BSFL bidrage til en reduktion i udledningen på 82.070 ton CO2 eq.
AkronymFLYBREED
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202231/12/2025

ID: 290007018