Aarhus Universitets segl

Effekter af specialpædagogiske indsatser over for børn med nedsat funktionsevne

Projekter: ProjektForskning

  • Institut for Læring
  • Forskningsprogrammet i Special- og Socialpædagogik
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

I slutningen af 1980'erne udviklede der sig på basis af internationale hensigtserklæringer en intention om at afkategorisere specialundervisningsforanstaltninger (jf. Bekendtgørelsen 1990); en intention, som var forankret i en forståelse af, at et barns vanskeligheder ikke udelukkende er iboende det enkelte, men i høj grad afhængig af omgivelserne. Derved blev en stor del af ansvaret lagt over på omgivelserne, på lokalsamfundet, på skolen, på forældrene osv. Skolens sociale og kulturelle rum kom i fokus. Ikke mindst fordi den måde, hvorpå et barn indgår i det sociale samspil, er helt afgørende for dets evne til at lære og udvikle sig. I samme periode blev udvikling af inkluderende læringsmiljøer sat på den internationale dagsorden; en fordring, vi i Danmark har haft vanskeligt ved at leve op til. Således er udviklingen af segregerede foranstaltninger i stadig stigning, bl.a. i form af forskellige gruppeordninger. Selvom der således politisk er en hensigt om at inkludere børn i lokale læringsmiljøer på en måde, som optimerer deres mulighed for læring, deltagelse og udvikling, har vi ikke megen indsigt i, hvilke pædagogiske virkemidler, der er de mest velvalgte over for hvilke grupper af børn. Projektet placerer sig i spændingsfeltet mellem på den ene side en erkendelse af, at nogle børn vil have behov for særligt tilrettelagt støtte, uanset hvor pædagogisk ideelle vilkårene er i almenundervisningen, og på den anden side intentionen om at inkludere børn i lokale læringsmiljøer på en måde, som optimerer deres udviklingsmuligheder. Projektet har til formål at tilvejebringe øget indsigt i og kundskab om de (special)pædagogiske virkemidler for forskellige kategorier af elever. Tosprogethed indgår som særlig parameter for de elever, hvor det er relevant samt for kulturanalyser i almindelighed.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/200631/08/2009

    Forskningsområder

  • Specialpædagogik, Handicappsykologi , Grundskole, Inklusion

ID: 128865392