Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Effekter af forstyrrelse på marsvinepopulationen i Nordsøen (DEPONS)

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Effekten af forstyrrelser på marsvinepopulationen i Nordsøen (DEPONS)
Marsvin bliver påvirket af en lang række menneskeskabte forstyrrelser, blandt andet støj fra vindmøller og skibe. Desuden bliver de ofte bifanget i fiskenet. Disse faktorer påvirker de enkelte marsvin, men indtil for nylig har den samlede effekt af forstyrrelser på marsvinebestanden ikke været undersøgt. For at forstå om en marsvinepopulations overlevelse er truet er det nødvendigt at belyse, hvordan dens dynamik bliver påvirket af forskellige forstyrrelser. En sådan forståelse er nødvendig for at kunne beskytte arten på det niveau det bliver krævet i habitatdirektivet (EU 1992).
For nylig viste Nabe-Nielsen m.fl. (2011, 2013, 2014) hvordan populationseffekterne af menneskeskabte forstyrrelser kan analyseres vha. en agentbaseret simulationsmodel (også kaldet en individbaseret model), hvor populationsstørrelsen fremkommer ved at de enkelte dyr blev påvirket af miljømæssige variationer på samme måde som de gør i naturen. Dette er det første studie af, hvordan forstyrrelser kan påvirke marsvinepopulationer. Modellen var baseret på viden om de detaljerede bevægelsesmønstre hos marsvin, deres prædation på en dynamisk føderessource samt livshistorie-karakteristika beskrevet i litteraturen. Det primære formål med modellen var at simulere hvordan støj fra vindmøller i drift påvirkede marsvinepopulationen i de indre danske farvande. Selvom det blive antaget at de enkelte dyr blev skræmt af vindmøller havde vindmølleparkerne kun en begrænset effekt på populationsstørrelsen.
Den agentbaserede model som Nabe-Nielsen m.fl. (2011, 2014) udviklede kan også bruges udenfor de indre danske farvande og for forskellige typer menneskeskabte forstyrrelser. For at parametrisere modellen for disse scenarier, og for at validere resultaterne, er det nødvendigt at skaffe forskellige typer data. Formålet med DEPONS-projektet er at udbygge og gen-parametrisere den model som blev beskrevet af Nabe-Nielsen m.fl. (2014) med henblik på at simulere effekten af støj fra vindmøller i Nordsøen, både den udsendt mens vindmølleparkerne bygges og driftstøj.
Litteratur:
EU (1992) Council Directive 92/43/EEC on the Conservation of natural habitats and of wild fauna and flora, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:EN:HTML.
Nabe-Nielsen, J., Tougaard, J., Teilmann, J. & Sveegaard, S. (2011) Effects of wind farms on harbour porpoise behavior and population dynamics. Videnskabelig rapport fra DCE, pp. 48. Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.
Nabe-Nielsen, J., Teilmann, J., & Tougaard, J. (2013). Effects of wind farms on porpoise population dynamics. In Danish Offshore Wind. Key Environmental Issues – a Follow-up (pp. 61–68). Copenhagen, Denmark: The Environmental Group: The Danish Energy Agency, The Danish Nature Agency, DONG Energy and Vattenfall.
Nabe-Nielsen, J., Sibly, R. M., Tougaard, J., Teilmann, J., & Sveegaard, S. (2014). Effects of noise and by-catch on a Danish harbour porpoise population. Ecological Modelling, 272, 242–251. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2013.09.025
AkronymDEPONS
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/201221/01/2019

    Forskningsområder

  • Marsvin, Havpattedyr, Populationsdynamik, Agentbaseret model

Projekter

Aktiviteter

Presse/medie

Publikationer

ID: 128962473