Effekten af naturlige glycosidaser i mælk på tab af mælkens oligosakkerider under processering

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

På trods af en meget lav koncentration af oligosakkarider i mælk kan disse blive isoleret og opkoncentreret gennem en række ultrafiltreringstrin. Oligosakkarider fra komælk har dermed et enormt økonomisk potentiale i forhold til især modermælkserstatninger. Fra mælk til det endelige isolat kan der dog ske et betydeligt tab af mælkens oligosakkarider. Den underliggende årsag til dette tab kendes ikke, men det mistænkes at naturlige glycosidaser i mælken, som kan nedbryde oligosakkariderne, spiller en rolle.
I dette projekt ønsker vi at undersøge hvilke glycosidaser, der er tilstede i mælken og hvordan disse varierer mellem malkeracer og hen over laktationen, fra den første råmælk, som er fyldt med bioaktive stoffer, og til mælken senere i laktationen. Gennem pilotstudier vil aktiviteten og effekten af glycosidaserne på mælkens frie og bundne sukkerstoffer blive undersøgt og deres stabilitet ved varmebehandling og lagring belyses. Ydermere vil diverse industrifraktioner blive undersøgt for at identificere potentielle effekter af mælkens glycosidaser på udbyttet af oligosakkarider isoleret fra komælk.
Glycosidase aktivitetsassays vil blive udviklet og optimeret. Desuden vil effekten af glycosidaserne blive undersøgt gennem metoder målrettet de frigivne sukkerstoffer, blandt andet ved brug af NMR og GC-MS metoder. Avancerede karakteriseringsmetoder vil blive anvendt for at identificere og kvantifiserer oligosakkarider I komælk. Disse inkluderer vores ”state-of-the-art” metoder indenfor massespektrometri (LC-ESI/MS-Q, MALDI ToF MS/MS, LCESI/MS/MS ion trap, LC-ESI/MS triple Q).
Finansiering: Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/201731/03/2019

    Forskningsområder

  • glycosidaser, mælk, oligosakkerider, processering

ID: 129061634