Projektdetaljer

Beskrivelse

SowSo er et stort GUDP-projekt der fokusere på tidlig opsporing og håndtering af mælkemangel hos søer (Postpartum Dysgalactia Syndrome/PDS). Projektet udføres i et konsortium bestående af AHV International, BioCV og SAGRO, SvineRådgivningen under ledelse af postdoc Marianne Kaiser (DVM, PhD), Anivet.

SowSo har til formål
1. at afbøde PDS gennem tidlig identifikation af PDS-søer
2. at evaluere en alternativ behandling (AHV Metri Paste) til antibiotika og smertestillende medicin

PDS-søer identificeres tidligt ved hjælp af data indsamlet fra et elektronisk øremærkesystem (BioCV).

En tidligere undersøgelse har vist, at søer, der lider af PDS, udfører mindre redebygningsadfærd. Ved hjælp af et øremærke udstyret med mikroaccelerationsregistrering (BioTag) vil SowSo udvikle en algoritme, der er i stand til at skelne mellem raske søer og PDS-søers forskellige bevægelsesmønstre. BioCV-teknologien vil således kunne give landmændene en tidlig advarsel om søer der er i risiko for at udvikle PDS. En tidlig diagnose kan sikre en tidlig behandlingsstart, hvilket vil minimere de skadelige konsekvenser af PDS.

Når BioCV-teknologien er fuldt udviklet, vil den blive testet i anden fase af SowSo. Studiets anden fase er designet til at evaluere tre behandlingsstrategier mod PDS (antibiotika, smertestillende lægemidler (NSAID) og AHV Metri Paste). Foreløbige pilotundersøgelser tyder nemlig på, at AHV Metri Paste støtter søer i den kritiske overgansgperiode fra drægtighed til diegivning. AHV Metri Paste indeholder aktive planteekstrakter, der menes at kunne stimulere soens appetit, stofskifte og immunsystem.

Ved tidlig påvisning af PDS og efterfølgende stimulering af soens immunsystem håber vi i fremtiden at kunne reducere søers behov for antibiotikabehandling.
Kort titelSowSolution
AkronymSowSo
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/09/202331/07/2027