Drænfilterteknologier til optimeret næringsstofreduktion

Projekter: ProjektForskning

  • Orbicon A/S
  • Videnscentret for Landbrug
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Projektets mål er at udvikle et vidensbaseret beslutningsgrundlag og rådgivningskoncept for implementering af
nye drænfilterteknologier (konstruerede vådområder og brøndfiltre), der omkostningseffektivt kan rense
drænvand for næringsstoffer. Projektets mål er at: (1) udvikle et oplandsanalyseværktøj til optimeret placering
af drænfilterløsninger indenfor drænopland, (2) udvikle et vurderingsværktøj, der optimerer valg af
drænfilterteknologi og giver retningslinjer for dimensionering baseret på stedspecifikke oplandsparametre, (3)
implementere lokalt målrettede drænfilterteknologier og demonstrere mulighederne for at optimere
filterfunktionen, (4) udvikle og evaluere beregningsmodeller til estimering af virkemiddelseffekter for kvælstof
(N) og fosfor (P), (5) analysere omkostningseffektiviteten af forskellige drænfilterløsninger og (6) udvikle beslutningsgrundlag og demonstrere et rådgivningskoncept for implementering af lokalt målrettede drænfilterløsninger. Projektet har fokus på omkostningseffektive målrettede drænfilterteknologier, der med stor effekt kan reducere næringsstofbelastningen og sikre grundlaget for en bæredygtig fødevareproduktion. Dermed adresserer projektet løsningen på en af de største udfordringer for landbrug og myndigheder
AkronymI-DRÆN
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201131/03/2016

ID: 128991261