Spredning af antikoagulante rodenticider med mus og eksponeringsrisiko for rovdyr

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

I Danmark udføres al kemisk bekæmpelse af rotter og det meste af bekæmpelsen af andre gnavere med antikoagulante rodenticider. Prædatorer som rovdyr, rovfugle og ugler udsættes for sekundær eksponering for antikoagulante rodenticider, når de præderer på forgiftede gnavere. Forskningsprojektet forsøger at forklare, hvor udbredt sekundær forgiftning er, og hvilke forhold, der har betydning for forgiftningen. Projektet viser, at rovdyr i Danmark udsættes for en massiv eksponering for antikoagulante rodenticider fra bekæmpelse af gnavere. De samme faktorer, der fører til høje forekomster af rodenticider i rovdyr, kan også føre til høje forekomster i andre ikke-måldyr, fx rovfugl, ugler og pindsvin. Effekten af den høje eksponering på bestandene af rovdyr og andre ikke-måldyr kendes ikke.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/201101/03/2014

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.