Digitale teknologier, socialpædagogik, handicap og psykiatri

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

I de senere år er digitale teknologier begyndt at vinde indpas inden for de specialiserede socialområder. Forskningstilgangen er at beskrive og analysere grundlæggende træk ved de digitale teknologier, som eksemplificeres via forskellige måder, de kan inddrages i praksis ift. borgere med kognitive, sensoriske, mentale og fysiske vanskeligheder. Her spiller Open AI GPT-4 (2023) allerede en betydelig rolle.
Undervejs knyttes an til etiske og sociale overvejelser over de digitale teknologiers muligheder og barrierer i forhold til voksne udsattes dagligliv, herunder begrebet selvhjulpenhed. De kobles sammen med beskrivelse og analyse af, hvordan digitale teknologier i stigende grad anvendes som socialpolitiske styringsredskaber i form af øget brug af logaritmer og Big Data.
• Metodologisk er tilgangen ’idealtyper’ (Weber).
• Blandt teoretiske tilgange er STS (Science and Technology Studies) med særligt fokus på hybriditet (Latour).
Formidling. To artikler og foredrag (hvor en allrede i september gennemførtes på en KP NUVO-konference)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/05/202301/01/2025

Emneord

  • Digitale teknologier, socialpædagogik, handicap, psykiatri