Digitale Forretningsmodeller til Fremtiden

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet vil styrke danske fremstillingsvirksomheders strategiske arbejde med udvikling af nye digitale forretningsmodeller. Metode: Projektet består af tre hovedaktiviteter, dels med fokus på udvikling, dels med fokus på læring, dels med fokus på spredning og tilgængelighed: 1) Udvikling; Projektet vil udvikle en nyskabende model, som beskriver hvordan data opsamles, bearbejdes og udnyttes med henblik på at forbedre og styre forretningsgange i forhold til kunder samt metoder, som skal sætte virksomhederne i stand til at arbejde strategisk med digitale forretningsmodeller inden for forskellige forretningsområder. Endvidere udvikles konkrete værktøjer, som virksomhederne vil få stillet til rådighed i forbindelse med læringsaktiviteterne og som online selvhjælpsværktøjer. 2) Læringsaktiviteter; Læringsaktiviteterne vil for de 50 virksomheder give dem et overblik over mulighederne i brugen af ”smart data” samt metoder og tilhørende værktøjer, som for eksempel et digitalt rutekort og virksomhedsspecifikke udviklingsforslag. For de 150 øvrige virksomheder vil læringsaktiviteterne mere overordnet belyse, hvilke fordele de kan opnå med digitale forretningsmodeller, herunder hvor de konkret kan tage fat. 3) Online udviklingsrum; Der udvikles et online udviklingsrum for digitale forretningsmodeller, hvor selvhjælpsversioner af model, metoder og værktøjer stilles til rådighed for alle interessenter. Værktøjerne kommer til at være generiske og kan anvendes i alle typer af fremstillingsvirksomheder – uden yderligere support.

Nøgleresultater

Projektet stiler efter, at mindst 80 procent af de deltagende virksomheder gennem læringsaktiviteter baseret på de udviklede metoder og værktøjer, opnår en målbar modning i forhold til at kunne arbejde med udvikling af nye digitale forretningsmodeller.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201830/06/2020