Fordøjelighed og kvalitet af grøn protein til grise

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet er at optimere bioraffineringsprocessen og fordøjeligheden af proteinet, da det er en forudsætning for at græsmarksprotein på sigt kan erstatte soyaprotein på en bæredygtig måde. Målet er at få 50 % af plantens protein i proteinfraktionen og at opnå en ileal fordøjelighed af proteinet på >80 %. Der vil blive fokuseret på procestiltag, der vil nedbringe uønskede krydsbindinger mellem protein og fiber initieret af endogen enzymaktivitet, samt tiltag, der vil mindske den autolytiske proteinnedbrydning, som sker igennem processeringen. Der vil blive fokuseret på valg af biomasseafgrøde, processeringstidens betydning samt forbedret separationen af fiber og protein ved introduktion af ekstra separationstrin af juicen i form af cen-trifugering og membranfiltrering, for at opnå et proteinprodukt med et højere proteinindhold og et lavere fiberindhold. Fordøjeligheden af proteinfraktionerne vil blive evalueret i fordøjelighedsforsøg med ileumfi-stulerede grise med 6-7 produkter (rødkløverprotein, lucerneprotein, samt hvidkløver/rajgræsblanding med varierende protein-fiberforhold), og holdt mod en kontrol med soyaskrå. Bestemmelse af EFOSi for foder-blandingerne vil blive udført med henblik på at sammenligne de fundne EFOSi-resultater med den tilsynela-dende ileale fordøjelighed af organisk stof. Optimering af bioraffineringskonceptet kan forbedre proteinind-hold og -udbytte i de grønne proteinprodukter med 20-25 % i forhold til nuværende udbytter. Tilsvarende forventes det at fordøjeligheden af optimalt processeret græsmarksproteinprodukter kan forbedres med 10-15 % til fordøjelighed på >80%. En succesfuld implementering af grøn bioraffinering vil potentielt øge den miljø- og klimamæssige bæredygtighed i svineproduktionen ved mindsket behov for import af protein, høje-re andel af græsmarksafgrøder i sædskiftet, reduceret N-udvaskning, mindsket pesticidbehov og øget kul-stoflagring i jorden. Projektet er finansieret af Svineafgiftsfonden.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/202031/12/2020

Emneord

  • bioraffinering
  • proteinkvalitet
  • enmavede

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.