Diagnoser, rationel udredning og prognose. Et populationsbaseret studie af patienter henvist på mistanke om alvorlig sygdom.

Projekter: ProjektForskning

Dokumenter

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

I 2011 indførte man ”Det diagnostiske pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft”. Formålet var at give patienter, hvor den praktiserende læge tolkede symptomerne som tegn på kræft eller alvorlig sygdom, et hurtigt og strømlinet forløb. Indtil da havde disse patienter oplevet langvarige og utilfredsstillende forløb.
Uspecifikke symptomer er en diagnostisk udfordring, og derfor skal der ske en afdækning af hvilke undersøgelser man skal foretage, og hvilke diagnoser patienterne får. Det omhandler en række blodprøvers diagnostiske værdi og de benyttede udredningsstrategier. Dertil skal vi have mere viden om diagnoser, og hvordan det går patienter, der udredes på diagnostisk center i dette forløb.
Formål:
1. at analysere den diagnostiske værdi af blodprøver i diagnostik af kræft blandt patienter, der er henvist til det diagnostiske pakkeforløb.
2.at analysere patientkarakteristika, udredningsstrategier og diagnoser blandt patienter, der udredes på diagnostisk center via det diagnostiske pakkeforløb.
3 at analysere overlevelsen for patienter nævnt under punkt 2.
I delstudie 1 har vi analyseret resultaterne af 27 forskellige blodprøver for 1495 patienter i Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg. Resultaterne viser, at en række unormale blodprøvesvar øger risikoen for kræft op til 56 %.
I delstudie 2 og 3 inkluderer vi 1288 patienter, der er udredt i det diagnostiske pakkeforløb på Diagnostisk Center i Regionshospitalet Silkeborg. Data er indsamlet fra en klinisk database oprettet på hospitalet og suppleres med data fra en række registre. I delstudie 2 analyser vi hvilke karakteristika, der kan være af værdi i forhold til at identificere patienter, som er i høj risiko for alvorlig sygdom. Desuden analyseres brugen af diagnostiske undersøgelser. Det sker for at identificere rationelle udredningsstrategier, der kan være særlig værdifulde i diagnostisk af kræft. I delstudie 3 analyserer vi overlevelsen både for patienter, der er diagnosticeres med kræft samt diagnosticeret med anden alvorlig sygdom. Overlevelsen sammenlignes med kræftpatienter, der er udredt via andre ruter.
Patientmaterialet er det hidtil største af sin art og omfatter en population af kræftpatienter, som ikke tidligere er beskrevet. Resultaterne vil kunne lede til en diagnostisk optimering af det diagnostiske pakkeforløb.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/201430/09/2017

Download-statistik

Ingen data tilgængelig

ID: 129045069