Development of non-aversive stunning methods for pigs

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

I EU's svineslagterier anvendes almindeligvis to bedøvelsesmetoder: elektrisk bedøvelse og kuldioxidbedøvelse i høje koncentrationer. I 2004 og 2020 konkluderede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) for gasbedøvelse af grise, at gassen ved koncentrationer over 30 % CO2 er aversiv og forårsager hyperventilation og irritation af slimhinderne. Dette vil sandsynligvis være smertefuldt og fremkalder hyperventilation før bevidstløshed. Af denne grund er bedøvelse med høj koncentration af CO2 blevet kritiseret. Det generelle mål med PigStun er at tilskynde EU-svineslagterier, der bruger høje kuldioxidkoncentrationer til bedøvelse af grise, til at konvertere til mere dyrevelfærdsvenlige systemer ved at udvikle tekniske specifikationer for fire lovende alternativer. Tre af disse alternativer involverer gasbedøvelse, en af ​​dem har til formål at forbedre den elektriske bedøvelsesproces. For hver af dem er der videnskabelig litteratur tilgængelig, der peger på forbedring af dyrevelfærden. Men før de kan videreudvikles og testes ved kommercielle slagtehastigheder, skal de tekniske metoder optimeres, og en række praktiske vanskeligheder skal overvindes. Dette vil ske gennem 5 forskellige arbejdspakker:

Projektdeltagerne i PigStun-konsortiet kommer fra fire førende svineproducerende lande: Holland, Danmark, Tyskland og Spanien. De omfatter Wageningen Research (NL), Aarhus Universitet (DK), Friedrich Loeffler Institut (DE), Max Rubner Institut (DE) og IRTA (ES), samt Marel Meat BV (NL), Danish Meat Research Institute (DK) og Air Liquide (DE). Endelig er fem svineslagterier involveret: Compaxo Vlees (NL), Danish Crown (DK), Norfrisa (ES), Vion Perleberg (DE) og Westfort Meat (NL). Resultaterne af projektet vil blive offentliggjort og formidlet bredt. Alle resultater vil blive holdt digitalt tilgængeligt, efter at projektet er afsluttet i tæt samarbejde med Den Europæiske Unions Referencecenter for Dyrevelfærd (EURCAW-Pigs).
Kort titelPigStun
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202331/12/2024

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.