Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Development of disease resistant potatoes, RESPOT

Projekter: ProjektForskning

  • DANESPO A/S
  • Aalborg Universitet
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Projektet har til formål at udvikle en bæredygtig og vedvarende vækst i produktion af kartofler i Danmark gennem forædling af nye danske kartoffelsorter, der er konkurrencedygtige på såvel det danske som det udenlandske marked.

Kartoffelproduktion i Danmark står på en brændende platform, idet den i høj grad er baseret på anvendelse af pesticider (især fungicider).

Forbruget af pesticider på årsbasis udgør 2,74 kg aktivt stof pr. ha. Der forventes krav om kraftig reduktion eller måske på lang sigt en total udfasning af pesticider.

Projektet vil derfor udvikle nye kartoffelsorter som er resistente overfor primært skimmelsygdomme samtidig med at udbytte og produktkvalitet fastholdes.

En af de helt store udfordringer i forædling af konkurrencedygtige kartoffelsorter er at opnå en effektiv selektion, idet sygdomsresistens har en lav arvelighed da forekomst af sygdomme er påvirket af mange miljømæssige faktorer. For at takle denne udfordring vil vi udvikle nye kartoffelsorter vha. mere effektive metoder til måling af sygdomsresistens og avancerede genetiske og genomiske metoder, der muliggør selektion af optimale forældre, udnyttelse af både additiv og ikke-additiv genetik, kortlægning af afkommets potentiale for vedvarende resistens og tilpasning til forskellige miljøforhold - herunder forventede klimaforandringer.
AkronymRESPOT
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/10/202031/12/2024

ID: 195660712