Opkvalificering af pædagogisk arbejde med børn i psykosociale vanskeligheder: Et studie i hands-on vejledning

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Den pædagogiske opgave i dagtilbud har med inklusionsdagsordenen tillige med et øget antal børn i mistrivsel ændret sig markant over de seneste år. Det har skabt et udpræget behov for specialiseret viden i de almene dagtilbud. Professionelles faglighed og opkvalificering ser ud til at være en afgørende del af arbejdet med at indfri inklusionsdagsordenen.

Projektet undersøger specialpædagogisk opkvalificering i særligt tilrettelagte forløb, der foregår i almene dagtilbud ved direkte vejledning af den konkrete pædagogiske praksis. Der er tale om såkaldt hands-on vejledning, hvor den specialfaglige underviser både observerer/deltager og vejleder/viser direkte i samspillet med professionelle og børn på stuen.

Projektet bidrager med ny praksisnær viden om udviklingen af pædagogers faglighed og profession samt viden om hvordan specialpædagogiske metoder og principper kan integreres i den almenpædagogiske praksis i det inkluderende arbejde med børn i psykosociale vanskeligheder.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/03/2022 → …

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.