De yngste flygtninge- og migrantbørn og deres møde med daginstitutionen

Projekter: ProjektForskning

  • Roskilde University
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Det primære formål med projektet er at undersøge, hvad der sker, når flygtninge- og migrantbørn kommer i danske daginstitutioner. Vi er optaget af at undersøge, hvordan man som nytilkommen barn eller forældre oplever daginstitutionshverdagen; hvordan samspillet mellem børn og voksne forløber; hvordan pædagogikken er tilrettelagt i forhold til denne gruppe, og hvordan det pædagogiske personale oplever arbejdet med børnene og samarbejdet med forældrene. Vi er kort sagt interesserede i at udforske, hvilke muligheder, erfaringer og udfordringer daginstitutionsopholdet giver anledning til for børn, forældre og personale. Lidt mere overordnet udtrykt er det projektets hensigt at bidrage med viden om velfærdssamfundets integrative processer i det pædagogiske arbejde med børn. Vi har en særlig interesse for de alleryngste børn, dels fordi dagtilbuddet for mange forældre vil være nyt, dels fordi den aktuelle opmærksomhed på tidlig indsats har ført til særlige satsninger (obligatorisk læringstilbud, sprogtest), hvis betydning der ikke findes megen viden om.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/09/201901/07/2021

ID: 165716494