Aarhus Universitets segl

Dansk demoskala teknologiplatform for forskning i grøn bioraffinering

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Grundet øget befolkning og stigende velstand er den globale fødevareproduktion og især behovet for protein i stigende grad lagt under pres. Udvikling og forskning i bioraffinering af grønne biomasser, såsom græs og kløver, har de seneste år vist sig at være en mulig vej til produktion af en alternativ proteinkilde, der samtidig beror på en bæredygtig primærproduktion. I dette projekt vil der etableres et stort bioraffinaderi på AU Foulum, der via en multiproces behandler frisk grøn biomasse til tre slutprodukter: i) proteinkoncentrat til fodring af enmavede dyr, ii) et proteinrigt fiberprodukt til fodring af drøvtyggere, og iii) en restjuice til biogas produktion eller fermentering. Konceptet giver anledning til en helt ny måde at anvende grønne biomasser og dermed nye muligheder og fordele for primærproducenter, fødevareindustri og samfund. Nøglen til kommercialisering af en sådan bioraffineringsproces og lancering af nye bæredygtige foderprodukter ligger i at opbygge et state of the art demonstrationsanlæg i en størrelse der har kommerciel relevans. Herfor etableres et anlæg hvorpå opskalering, procesintegration og energiforbrug kan valideres, hvorfra produktion til omfattende foderforsøg for både en- og flermavede produktionsdyr samt langvarige afgrødeforsøg kan finde sted og hvortil virksomheder og teknologiudviklere kan få testet og evalueret ny teknologi og procesoptimeringer på en kommercielt relevant platform

Nøgleresultater

Indvielse af Demoskala teknologi platform Juni 2019
Kort titelGRØNBIORAF
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201831/12/2021

ID: 210180113