Aarhus Universitets segl

DANBÆR - bæredygtig produktion af danske bær og udvikling af højværdiprodukter

Projekter: ProjektForskning

 • Petersen, Karen Koefoed (Deltager)
 • Jensen, Martin (Deltager)
 • Henriksen, Merete Brødsgaard (Deltager)
 • Sørensen, Jørn Nygaard (Deltager)
 • Gartnerirådgivningen
 • Planteskolen Vester Skovgaard
 • GASA Nordgrønt
 • Frederiksdal Gods
 • Kogsbøllegård
 • Gårdagergård
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Kort beskrivelse: Nye dyrkningsmetoder skal gøre den danske bærproduktion konkurrencedygtig. I Danmark har vi stolte traditioner for bæravl, men konkurrencen fra Europa er i dag hårdere end nogensinde. Projektets overordnede formål er at øge den økonomiske og miljømæssige bæredygtighed i produktionen af danske bær til forarbejdning således at forbrugerne også fremover har mulighed for at vælge såvel traditionelle som nye højværdi-bærprodukter baseret på danske bær. Den økonomiske bæredygtighed sikres bl.a. gennem en bedre og mere direkte dialog mellem bæravlere, forarbejdningsvirksomheder, rådgivningstjenesten og videninstitutioner omkring valg og dyrkning af sorter med specifikke højværdiegenskaber, der matcher det enkelte slutprodukt.
Som resultat af projektet forventes arealet med økologiske solbær øget fra 18 ha til 450 ha gennem en optimering af gødningstilførsel og ukrudtsbekæmpelse og i surkirsebær fra 3 ha til 250 ha vha. tætplantning og nye beskæringssystemer, der skal resultere i tidligere bæring, mulighed for mere skånsom høst og færre problemer med sygdomme. Det forventes at både de konventionelle og økologiske bæravlere vil kunne opnå en merværdi for deres bær ved at dyrke sorter med specifikke højværdiegenskaber og ved at introducere nye bærarter med mindre international konkurrence. En række nye bærarter, som kan maskinhøstes, vil blive testet og beskrevet.
I projektet deltager forarbejdningsvirksomheder som med udgangspunkt i specifikke sorter af solbær, surkirsebær og anden bærfrugt vil videreudvikle højværdiprodukter som surkirsebærvin, gourmet-juice, frugtvinseddike og frugtsliksprodukter til såvel hjemmemarked som eksport.
Finansiering: GUDP og GAU
Projektdeltagere: Aarhus Universitet, Institut For Fødevarer, GartnerieRådgivningen, Planteskolen Vester Skovgård, GASA NORD GRØNT, Frederiksdal Gods, Kogsbøllegård, Gårdagergård
AkronymDANBÆR
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/201330/09/2017

  Forskningsområder

 • danske bær, bæredygtig produktion, højværdiprodukter

ID: 129075659