Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

DAFRUS – Dansk frugt uden sprøjterester

Projekter: ProjektForskning

  • GartneriRådgivningen
  • Fejø Frugt
  • Snaptun Frugtplantage
  • Lolk's Frugtplantage
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Kosmetiske krav og mange skadevoldere gør æbler til en af de mest sprøjtede kulturer, og derfor findes der ofte pesticidrester på frugterne. Restforekomsterne udgør ikke noget sundhedsmæssigt problem, men deres tilstedeværelse er genstand for hyppig negativ presseomtale, og fra politisk side presses der på for at reducere pesticidforbruget. Projekt DAFRUS tager udgangspunkt i denne problemstilling, og i et netop afsluttede 3 årigt forsøg ved AU, som viser at det med en optimal sprøjtning af frugten i perioden inden frugtsætning er muligt at undgå at sprøjte i den periode, hvor frugterne udvikles uden at det fører til store tab og uden at der kommer pesticidrester på frugten (nulrest-strategi). I projekt DAFRUS ønskes nulrest-strategien demonstreret i erhvervsplantager med forskelle i smittetryk, sortssammensætning og mikroklima, så der kan opnås et bedre grundlag for at bedømme i hvor stort omfang og med hvilke omkostninger nulrest-strategien kan implementeres i erhvervet. Forsøgene med nulrest-strategien viste også, at angreb af rådsvampe er den største udfordring for strategien og i DAFRUS skal der derfor udvikles værktøjer til at varsle for hvor alvorlige rådangreb der kan forventes, så lagerstrategien kan indrette derefter og/eller afdække i hvilke tilfælde det kan blive nødvendigt at opgive nulrest-strategien. I projektet skal der også udvikles og afprøves to nye alternative metoder til at hæmme rådudviklingen ligesom der knyttes op til igangværende arbejde på området. Endelig skal det undersøges om det ved måling af flygtige stoffer (VOC’er) er muligt at få en brugbar indikation af frugtens risiko for at udvikle råd under lagringen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201431/12/2018

    Forskningsområder

  • frugt, sprøjterester, dansk

Aktiviteter

Presse/medie

ID: 128990536