Aarhus Universitets segl

ComCrop: Ny teknologi til kompostering på gården til recirkulering af næringsstoffer og kulstof til gavn for økologiske jorde og høj-værdi afgrøder

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Efterspørgslen efter økologiske plantebaserede fødevarer stiger hurtigt. For at imødekomme denne efterspørgsel uden at tilliden til produktionen svækkes, må tilgængeligheden af økologiske plantebaserede gødningsstoffer øges. Imens fortsætter forringelsen af jordernes frugtbarhed som følge af ubalance mellem behov for biologisk og økonomisk bæredygtighed. De største barrierer for at rette op på disse behov er: a) Mangel på gårdskala-teknologi til bæredygtig og effektiv recirkulering af øko-biomasse til hygiejniserede gødninger og jordforbedringsmidler b) Viden om brug og langsigtede effekter af plantebaserede gødninger og jordforbedringsmidler. Målet for ComCrop er at øge recirkuleringen af lokale biomasser så ressourceudnyttelse, jordfrugtbarhed og kulstoflagring øges. Dette opnås ved udvikling og test af en ny gårdskala komposteringsteknologi og kompost og mineralsk gødning, der kan produceres med den. Test vil ske i intensiv grønsagsproduktion og vil øge viden om brug af gødningerne og deres effekt på dyrkningssystemers funktion på længere sigt. ComCrop åbner nye muligheder for recirkulering af næringsstoffer på gården med samtidig præcisionsdosering og metoder til komposttildeling med jordforbedring for øje. Udkommet af ComCrop er ny teknologi og vejledning herom til producenter af økologisk grønt, samt at afhængigheden af konventionel husdyrgødning fjernes. Dermed øges troværdighed og langsigtet balanceret bæredygtighed for producenterne, fx også selv-forsynende samfund.

Projektperiode: 01.01.2020- 31.12.2023

Finansiering: RDD5, ICROFS, GUDP og projektdeltagerne

Samarbejdspartnere: AU-FOOD, ComFerm ApS, SEGES
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202031/12/2023

ID: 215896649