Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

College killing / Skolevrede

Projekter: ProjektForskning

  • Subjektivering, Køn og Diversitet
  • Institut for Læring
  • Forskningsprogrammet i Diversitet og Læring
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Studier af, de skole-kulturelle forhold, der er gennemgående i de såkaldet 'College killing' (skolemasakre) sager. Studierne sammenholdes med analyser af omgivelserne reaktioner og kausalforklaringer i mobbesager. College Killing er det første danske forskningsprojekt om elevers massemord på skolekammerater på uddannelsessteder. Et fænomen der ikke alene kendes fra USA, men også lande som Finland, Tyskland og Storbritannien. Projektet er i forlængelse af, men ikke en del af eXbus-projektet om mobning. I college killer-sager giver medierne gerningsmændene (fjern)diagnoser som ‘gale', eller ‘psykopatiske'. Det er relevant at inddrage personpsykologiske overvejelser og iagttagelser. Men hverken copycat-effekt eller persondiagnoser er tilstrækkelige årsagsforklaringer. Dertil er college killer-fænomenet for kompliceret. Hvis vi skal gøre os forhåbninger om at forhindre flere skolemordere, må vi se, hvordan det kommer så vidt i de konkrete sager. Det bliver relevant at supplere interessen for individets knuder med sagernes fælles sociale træk. Massemorderne har f.eks. valgt deres skolekammerater som ofre. Det er næppe tilfældigt. Skole og uddannelsessteder fylder meget for de fleste børn og unge. Det er her, de tilbringer det meste af dagen i mange år. Det er her, de sættes i en formel social sammenhæng, hvor deres ligesindede er jævnaldrende i flok. Skole- og uddannelsesalderen er en særlig epoke i livet. Den udgør den tid i livet, hvor venner får mindst lige så stor betydning som familien. De jævnaldrende bliver de centrale personer i udvikling af det, man kan kalde for ‘det horisontale sociale jeg'. Det jeg, som bliver til sammen med de jævnaldrende. I socialpsykologien kaldes disse centrale personer for ‘de signifikante andre'. For den nyfødte er forældrene ‘de signifikante andre', for skoleeleven er det vennerne. Børn og unge kan især hente stof og materiale til ‘det horisontale sociale jeg' i skolemiljøet. Her skabes net af bekendtskaber. Her møder man forelskelser og gruppesamhørighed, hvis man da får lov. De unge skolemordere vælger netop et af de mest centrale ungdomssociale fællesskaber som gerningssted, og de har valgt at dræbe de mest centrale personer for deres adgang til en dynamisk, social udvikling - hvorfor? Svaret kan måske hentes ved studier af et andet fælles træk ved sagerne: I omtrent alle offentligt kendte college killer-sager fortæller skole- og studiekammerater, at gerningsmændene har været, eller er, mobbede. De mobbede er uønskede hos deres egne. Børn og unge rammes derfor på deres livsfundament, når de holdes ude af gruppefællesskabet. Skolemorderne har dermed ikke noget særlig fast fundament at stå på, men de fik i døden, hvad de ikke fik i livet: Interesse.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato18/12/201002/10/2017

    Forskningsområder

  • college killing, columbine High School, Virginia Tech, Jokela Skolen i Finland, Mobning

ID: 128865698