Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Clinical effects of parathyroid hormone as adjuvant therapy for bone healing after sternotomy

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Hjertekirurgi udføres oftest gennem en deling af brystbenet, en sternotomi, for at kunne få ordentlig overblik og adgang til organer i brystkassen. Alene på hjerte-lunge-karkirurgisk afd T, Aarhus Universitetshospital, Skejby udføres langt over 1000 sternotomier årligt. Ved lukning af brystbenet bruges traditionelt ståltrådsomvikling for at holde sternum sammen. Hurtig og komplet heling af sternum er en grundsten i det postoperative forløb i forhold til komplikationer og patientens livskvalitet. Det er vist at kræfter, svarende til dem der udvikles ved normal hoste, kan displacere lukningen af sternum med mere end 2 mm, og i forhold til dette kan der opstå en lang række komplikationer. Manglende lunkning af sternum nedsætter helingsprocessen, mindsker stabilitet samt øger risikoen for blandt andet infektioner og dannelse af pseudoatrose (nonunion). Dette sker ved insufficient heling af brystbenet og resulterer i smerter, ustabilitet og nedsat livskvalitet for patienten. I relation til disse tilstande ses også forlænget indlæggelse, øget morbiditet og mortalitet, og fra en samfundsøkonomisk synsvinkel øgede udgifter ved den enkelte patient.
Parathyroidea hormon (PTH) er et kendt anabolsk præparat i behandlingen af osteoporose, og er i lang tid blevet brugt i behandlingen af denne tilstand med god effekt. Det undersøges for tiden om der er andre anvendelses muligheder for PTH, for eksempel ved at indkooperere dette i behandlingen af knoglefrakturer.
Det er ingen studier der undersøger effekten af PTH på sternum heling hverken i menneske eller dyr og kun et enkelt casestudy der sandsynliggør PTH´s fremmende effekt på heling ved nonunion i sternum. Til gengæld er der flere studier, på både menneske- og dyremodeller, der har vist at PTH er med til at forkorte den tid det tager for frakturer at hele og forbedrer kvaliteten af den nydannede knogle.
Vores hypotese er at PTH har den samme positive effekt på knogleheling efter sternotomi som er set i dyremodeller og i kliniske studier. Dette kunne bidrage til en hurtigere og mere stabil heling af brystbenet med mulige gevinster i form af mindsket smerte i relation til det postoperative forløb, hvilket formodentligt vil føre til forbedret livskvalitet for patienterne efter operationen, forkortet indlæggelsestid hos sternotomerede patienter samt mindsket risiko for postoperativ infektion og andre postoperative komplikationer. Desuden kunne forbedret heling give mindre risiko for nonunion og give det helede brystben bedre holdbarhed og mindske risikoen for fraktur. De samfundsøkonomiske gevinster ville være færre postoperative komplikationer og en reduktion i de øgede omkostninger der knytter sig hertil.
26 patienter som skal have foretaget en median sternotomi som del af en planlagt hjerteoperation på Hjerte-lunge-kar-kirurgisk Afdeling T, Århus Universitetshospital, Skejby vil blive randomiseret i 2 grupper. En der modtager daglig injektion med saltvand i det post-operative forløb og en der modtager daglig injektion med 100µg PTH. Follow-up ved tre og seks måneder, der helingen af brystbenet undersøges ved hjælp af CT og PET scanning, spørgeskemaer og smertescore.
AkronymPAATH
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato05/03/201203/02/2014

    Forskningsområder

  • Sternotomi, parathyroideahormon

Aktiviteter

ID: 128946973