Aarhus Universitets segl

ClimateVeg – Miljø- og klimaprofilen af danske økologiske grøntsager skal forbedres

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Den danske efterspørgsel efter økologisk frugt og grønt er mere end fordoblet fra 2013 til 2016 og er nu den største økologiske varegruppe, højere end mælk, ost og æg til sammen. Grøntsager vil i en fremtidig klimaoptimeret kost delvis erstatte animalske produkter, og grøntsager skal, ifølge de nationale kostanbefalinger, udgøre en andel på 2/5 af maden på tallerkenen. Klima- og miljøprofilen på de grøntsager vi spiser er derfor afgørende for at opnå den højest mulige reduktion i kostrelaterede drivhusgasemissioner. Den nuværende klima- og miljøprofil for økologiske grøntsager udfordres af en høj risiko for N-udvaskning og tab af kulstof fra jorden i frilandsgrøntsager og et højt energiforbrug til drivhusgrøntsager.
Det overordnede mål med dette projekt er at dokumentere klima- og miljøprofilen for danske økologiske grøntsager og identificere forbedringsmuligheder i tæt samarbejde med store danske økologiske grøntsagsproducenter.
1. Dokumentere klima- og miljøprofilen for de vigtigste økologiske grøntsager (tomater, agurker, salat, kål og gulerødder) og identificere hotspots og forbedringsmuligheder
2. Teste muligheder for erstatning af husdyrgødning med plantebaserede organiske gødninger kombineret med helårsplantedække til reduktion af N-udvaskning og øget kulstoflagring i
jorden
3. Teste muligheder for at reducere energiforbruget og øge biodiversiteten i væksthuse
4. Designe optimerede systemer i tæt samarbejde med kommercielle økologiske producenter

Projektperiode: 01.01.2019- 31.12.2022

Finansiering: RDD4, ICROFS, GUDP og projektdeltagerne

Samarbejdspartnere: AU-AGRO, Gartneriet Lykkesholm, Økogaarden, Aarstiderne A/S, RootConsult for Månssons
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201931/12/2022

ID: 215896805