CAVE projektet for opioider

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

CAVE projektet består af tre dele:

1) en kasuistik som beskriver det uhensigtsmæssige i at klassificere patienter som allergiske overfor opioider, når det baserer sig på kendte bivirkninger
2) en artikel der beskriver opioid allergi og fremgangsmåden ved håndtering af mistanke om opioid allergi.
3) en tværsnitsundersøgelse i Region Midtjyllands BI-portal mhp. en beskrivelse af patientpopulationen med CAVE for et opioid, inklusive en journalaudit blandt patienterne.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/03/202330/06/2025