Byens grønne struktur

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Miljøbiblioteksbog om byens grønne struktur, skrives og redigeres på basis af tidligere forskningsprojekter. Formålet med bogen er at formidle sameksistensen og samspillet mellem byliv og natur. Byen har en grøn (og blå) infrastruktur bestående af offentlige og private grønne områder såsom haver og gårdanlæg, kirkegårde og baneskråninger, parker, søer, farvande og bynær skov. Den grønne struktur har mange forskellige funktioner. Den er en integreret del af byens sociale liv, af byboernes dagligdag og de særlige begivenheder man søger og samles om. Den er også natur med kapacitet til at bidrage til den biologiske mangfoldighed, og så yder den grønne struktur en række økosystemtjenester til byboerne i form af bedre luft, beskyttelse mod ekstremt vejr, afledning af regnvand og en række rekreative kvaliteter og naturoplevelser. Det er bogens formål at fortælle om disse egenskaber ved byens grønne struktur: dens kvaliteter, de opfattelser byboerne har af bynaturen, deres brug af den, de mulige ulemper ved alt det grønne og kompleksiteten i at forvalte sameksistensen mellem bymennesker og bynatur.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato04/11/201322/06/2015

    Forskningsområder

  • Grøn struktur, biodiversitet, bæredygtig by

Aktiviteter

ID: 129025419