Aarhus Universitets segl

Breeding for increased mastitis resistance in dairy cattle - the search for better predictor traits

Projekter: ProjektForskning

  • Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Formålet er at udvikle nye egenskaber til forbedring af avlen for større naturlig resistens mod
yverinfektioner hos malkekvæg. De nye egenskaber baseres på daglige automatiske målinger af
celletal i forbindelse med malkning fra både malkerobotter og traditionelle malkeanlæg. Målingerne
bruges som input i en biologisk model, der kan bestemme, om en ko har en yverinfektion eller er
på vej til at få det. Det er output fra denne model, der danner grundlaget for de nye egenskaber.
Hypotesen er, at disse egenskaber er forbundet med betydelig mindre målefejl end de egenskaber,
der pt. anvendes i avlen for forbedret yversundhed. Endvidere vil moderne DNA analyser af
mælkeprøver blive brugt til at verificere output fra den biologiske model – har en ko en infektion,
når modellen siger den har? Det undersøges også, hvorvidt de nye egenskaber udviser genetisk
variation, der er en betingelse for at bruge dem i et avlsprogram, og om de er genetisk forskellige
fra de nuværende egenskaber. Endelig skal der udvikles nye genetiske modeller, der kan håndtere
de nye egenskaber. Her vil der blive brugt både en traditionel model baseret på
afstamningsinformation og en moderne DNA-markør baseret model, der kan forudsige avlsværdier
for yversundhed på et tidligere tidspunkt og med større sikkerhed end den traditionelle model. Et
succesfuldt projekt kan betyde mindre sygdom i de danske kvægbesætninger, hvilket øger
indtjeningen, men samtidig nedsætter risikoen for antibiotikarester i mælken
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/201013/03/2015

ID: 128947644