Aarhus Universitets segl

Breed4Biomass - Reverse Breeding for Biomass Improvement in Grasses

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Ny forædlingsstrategi skal løfte eksport af danske græsser

De bedste egenskaber fra tre velkendte græsarter skal forenes i nye græssorter. Med markant øget udbytte og stor robusthed skal sådanne græsser bane vej for dansk eksport af nye sorter, der er forberedte til fremtidens klima og efterspørgslen på mere biomasse.

Den globale planteproduktion står både over for nye muligheder, men også store udfordringer: Efterspørgslen på biomasse både til foder og energi er voksende, og fra græs kan der udvindes store mængder til alle sektorer. Samtidig byder et klima under hastig forandring hyppigere på ødelæggende hændelser, såsom langvarig tørke, voldsomme og pludselige regnskyl eller længere tid med oversvømmede marker. 
Samfundspotentiale:
I takt med tiltagende klimaændringer bliver produktionen af græs til dyrefoder og biomasse udfordret af ødelæggende vejrfænomener. Derfor har projektet som mål at kombinere stærke egenskaber hos eksisterende græssorter og derigennem udvikle en ny græssort, som er mere robust end de eksisterende.

Derudover kan en ny græssort også sikre, at man kan producere mere biomasse på et mindre areal, hvilket sparer ressourcer.
For at imødekomme både muligheder og udfordringer vil Breed4Biomass via nye forædlingsteknikker kombinere de bedste egenskaber i form af robustheden hos engsvingel det høje udbytte hos rajgræs Det skal bane vejen for en højere og mere sikker produktion og bedre indtjening hos landmanden, hos de danske frøavlere og udvide markedet for danske græssorter både inden for og uden for EU.
Projektet er baseret på tre teknologier:
1. Genom-baseret forudsigelse af, hvilke forædlingslinjer, der kombinerer bedst.
2. Revers-forædling, der skal skabe hybrider, hvor bestemte kromosomer stammer fra enten den ene eller den anden forældreplante i sin helt originale form og kan forædles yderligere.
3. Genomisk selektion, hvor udbytte, kvalitet, og robusthed kan forudsiges ud fra en DNA-test.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/201731/01/2022

ID: 184266069