Aarhus Universitets segl

Børns sundhed, trivsel og sociale integration - - en kvalitativ undersøgelse af store skolebørns egne beretninger om sundhed og hverdagsliv

Projekter: ProjektForskning

  • Jensen, Bente (Projektleder)
  • Madsen, andre forskere, Mette (Projektkoordinator)
  • Learning Lab Denmark
  • Center for Empirisk forskning i børns sundhed og livsstil, Statens Institut for Folkesundhed
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

En kvalitativ undersøgelse af store skolebørns egne beretninger om fænomenerne: Sundhed (sundhedsadfærd, helbred, symptombelastninger), trivsel (selvtillid, mestring, handleevner) og social integration i et senmoderne samfundsliv. Baggrundsvariable: Køn, social baggrund, lokalmiljø og en senmoderne samfundsmæssig kontekst inddrages som analytiske begreber. Undersøgelsesgrundlag: 26 store skolebørn fra 7. klassser i tre forskellige lokalområder på Sjælland.
Metode: Triangulering af metoder: a) Stil om sundhed og hverdagsliv, b) spørgeskema om trivsel, helbred, symptombelastninger, sociale relationer og baggrundsvariable, c) interview der forløber som åbne samtaler ud fra såvel stil som spørgeskema. Den fænomenologiske metode lægger op til at det er deltagernes egne oplevelse og beretninger om fænomener og sammenhænge der gøres til genstand for analyse.
Undersøgelsens hovedresultater er publiceret i bogen 'Sundhed og sårbarhed', Hans Reitzels Forlag, november 2002. Formidling via populære artikler, foredrag, medier og konferencer. Danner desuden afsæt for en kvalitativ undersøgelse af Social ulighed i børns sundhed.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/07/199831/07/2003

Publikationer

ID: 128860895