Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Biosubstrate – Biobaserede vækstsubstrater til planteproduktion

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Projektets formål er at udvikle, karakterisere og demonstrere nye biobaserede vækstsubstrater til planteproduktion i væksthus og på friland. Vækstsubstraterne baseres delvist på side- og restprodukter fra andre biobaserede produktioner for helt eller delvist at erstatte tørv (sphagnum). Dette vil bidrage til en større selvforsyningsgrad med vækstsubstrater og til en mere bæredygtig planteproduktion på basis af fornybare ressourcer med reduceret klimaeffekt. Udviklingen af de nye vækstsubstrater vil inddrage alle led i værdikæden fra produktion og processering af biomasse til formulering af vækstsubstrater og slutanvendelse i planteproduktion. Biomasserne vil omfatte afgassede gyllefibre, græsfibre og halm samt dyrkede biomasser som pil, elefantgræs og enggræs. Processeringsteknologier vil omfatte bioforgasning, defribrering, kompostering, ekstrudering og hydrothermal carbonisation. De nye vækstsubstrater vil blive karakteriseret og testet i krydderurter, jordbær og småplanter, og bæredygtigheden og forretningspotentialet belyses. Målet er, at de ny vækstsubstrater er miljømæssigt bæredygtige, økonomisk konkurrencedygtige og har lige så gode fysiske, kemiske og biologiske dyrkningsegenskaber som rene tørvesubstrater. En substitution af 30 % af den dansk indvundne tørv vil reducere klimabelastningen med 10.986 tons CO2-ækv./år, udvaskningen af kvælstof med 24.951 kg/år og pesticidforbruget med 2.240 standarddoser/år. Der ventes en videre økonomisk effekt på 4,4-6,6 mio. kr./år.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201931/12/2021

ID: 228287010