Aarhus Universitets segl

Biologisk og areal-specifik bekæmpelse af agersnegle i landbruget

Projekter: ProjektForskning

  • Teknologisk Institut
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Projektet udvikler et data-baseret smart-farming værktøj til en areal-specifik prædiktion af snegleangreb i marken. Herved genereres graduerede bekæmpelsesstrategi-kort, der udpeger optimale bekæmpelsesstrategier indenfor marken (mekanisk, sneglekorn, nematoder). Værktøjet fungerer dermed som en beslutningsstøtte til en effektiv sneglebekæmpelse, der sikrer fortsat høje udbytter under en samtidig udnyttelse af efterafgrøders miljøgevinst. Derudover tilpasses og optimeres det biologiske produkt (Nemaslug®) til udbringning i danske marker. Nemaslug® skal indgå i smart-farming værktøjet som et biologisk virkemiddel i høj-risiko-pletter i marken. Projektet vil give løsninger som virker både mere effektivt og mere bæredygtig end de løsninger der findes i dag. Projektet vil inddrage hele værdikæden i en tværfaglig, helhedsorienteret og ambitiøs proces, hvor følgende aktiviteter indgår: 
1) Studie af agersnegle og nematoder i laboratoriet,
2) Agersneglens økologi i marken,
3) Geografisk annotering af snegleangreb,
4) Feltforsøg og dyrkningsteknik til udpegning af den optimale sneglebekæmpelsesstrategi,
5) Optimering af produkt og udbringningsteknik,
6) Udvikling af smart-farming beslutningsstøtteværktøj,
7) Validering af beslutningsstøtteværktøjet, og
8) Demonstration samt formidling.
AkronymSmartSLUG
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/201830/06/2022

Projekter

Aktiviteter

Publikationer

ID: 129082004