”Bearbejdning af datasæt og levering af analyserapport om vækst, ledelse – herunder bestyrelser – og finansiering i SMV’er”.

Projekter: ProjektForskning

  • Neville, Mette (Deltager)
  • Gregoric, Aleksandra (Deltager)
  • Poulsen, Thomas (Deltager)
  • Erhvervsstyrelsen
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Projektet adresserer overordnet to spørgsmål:
1) Hvilke faktorer påvirker danske SMV’ers vækstambitioner? Spørgsmålet søges besvaret gennem registerdata koblet med alle-rede gennemførte spørgeskemaundersøgelser blandt danske SMV’er.
2) Hvad er de væsentligste vækstbarrierer for danske SMV’er? Sær-ligt to grupper af barrierer – og deres interne sammenhæng – bli-ver undersøgt: a) subjektive og idiosynkratiske barrierer så som ejerlederens personlige værdier, familiebaggrund, ejerlederens og bestyrelsesmedlemmernes erhvervserfaring, uddannelse, mv. samt b) finansielle barrierer så som manglende adgang til egenkapital, ineffektive ledelsesstrukturer, etc.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/201201/01/2016

ID: 129016150