Aarhus Universitets segl

Avl for fodereffektivitet og adfærd hos grise i grupper

Projekter: ProjektForskning

  • Videncenter for Svineproduktion
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Projektet skal øge avlsfremgangen for fodereffektivitet og forbedre adfærd ved at kombinere gruppeinformationer, støtteegenskaber, avancerede statistiske modeller og genomisk information. Fodereffektivitet er en central egenskab i
svineproduktionen mht. miljø og økonomi, og adfærd er vigtig i bestræbelserne på at reducere halebid og dermed halekupering. Både fodereffektivitet og adfærd er dog komplicerede at avle for, da egenskaberne er vanskelige at måle. Nye metoder til håndtering af gruppeinformationer muliggør øget avlsfremgangen for fodereffektivitet samtidig med at adfærd kan blive en del at det danske svineavlsprogram. Projektet forventes at øge avlsfremgang for fodereffektivitet
med 0,01 foderenheder/kg tilvækst og tilvækst med 1 g tilvækst/dag/gris. Fremgangen vil bidrage til reduktion af kvælstof (N) og fosfor (P) overskud samt begrænse CO2-udledningen. Den adfærdsrelaterede avlsværdi vil øge avlsfremgangen for tilvækst og bidrage til bedre dyrevelfærd samt øge indtjeningen i dansk svineproduktion. Projektet forventes at resultere i en reduktion af udledningen af næringsstoffer på 335 ton N og 56 ton P samt CO2 på 14.5 ton for den samlede slagtesvineproduktion på 19,0 mio. stk. i 2013.
Projektet forventes desuden at reducere halebid med 0,25%-point pr. år
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/07/201530/06/2018

Publikationer

ID: 129019370