Automatisk insektmonitering på fondens arealer - natsommerfugle som eksempel

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette projekt har til formål at implementere et billedbaseret insektovervågningssystem med fokus på natsommerfugle på udvalgte Aage V. Jensens Fonde naturområder og vurdere metodens anvendelighed til brug for en bredere biodiversitetskortlægning og -overvågning. Vi vil fokusere på lysåbne fugtige og tørre arealer, hvor vi vurderer at samspillet mellem naturforvaltning og naturlig klimatisk dynamik vil afspejle sig i natsommerfuglenes forekomst, artssammensætning, og sæsondynamik. Data vil belyse betydningen af naturtilstand og habitattype samt vejrforhold.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/07/202131/12/2023