Aarhus Universitets segl

Anvendelse af in-line målinger til genetisk forbedring af resistens mod mastitis hos malkekøer

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

I det nuværende avlssystem er de fænotypiske data for mastitis baseret på registrerede mastitis-behandlinger og månedlige celletal. Den lave hyppighed har medført lave arvbarheder for mastitis-egenskaberne. Nye in-line teknologier giver mulighed for hyppig overvågning af køernes sundhedstilstand og dermed forbedrede muligheder for tidlig, præcis og effektiv behandling. Samtidig forventes det, at øget prøvehyppighed af f.eks. celletal sammen med tidsseriealgoritmer vil øge præcisionen og reducere målestøjen i forhold til traditionelle månedlige målinger og dermed øge den effektive arvbarhed.
Formålet med projektet er udvikling af nye fænotyper baseret på in-line målinger af celletal samt vurdere effekten af at inddrage fænotyperne i genetisk selektion (traditionelt og DNA baseret) for forbedring af den naturlige resistens mod mastitis hos malkekøer
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201431/12/2015

ID: 129010693