Aarhus Universitets segl

Anvendelse af hyppige in-line målinger og præcis diagnostik til forbedring af resistens mod mastitis hos malkekøer

Projekter: ProjektForskning

  • Landbrug og Fødevarer, Kvæg
Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

Hovedformålet med projektet er at udvikle nye og bedre beskrivelser af mastitisfænotyper til både manage-ment og avlsmæssige formål og verificere, om disse nye fænotyper er bedre end de nuværende mastitisfænotyper i forbindelse med genetisk selektion for forbedret resistens mod mastitis.
I det nuværende avlssystem er de fænotypiske registreringer for mastitis baseret på kliniske tilfælde og månedlige celletal. Den lave mastitishyppighed har bl.a. medført lave arvbarheder for mastitisegenskaberne, hvilket er begrænsende både for sikkerheden på avlsværdierne, men også den genetiske fremgang. Nye in-line teknologier giver mulighed for hyppig overvågning af køers sundhedstilstand og dermed forbedrede muligheder for tidlig, præcis og effektiv behandling. Ligeledes forventes det, at øget prøvehyppighed af f.eks. celletal sammen med tidsseriealgoritmer øger præcisionen og reducerer målestøjen i forhold til traditionelle månedlige målinger og dermed øger den effektive arvbarhed. Ved at kombinere dette med diagnostiske metoder baseret på patogenprofiler af bakteriefund i mælk øges præcisionen yderligere. Den øgede arvbarhed forbedrer sikkerheden ved den traditionelle genetiske selektion, hvilket endeligt kan omsættes til øget resistens mod mastitis hos fremtidige malkekøer.
De nye mastitisfænotyper kan pt. kun indsamles fra besætninger, der anvender det udstyr, der er nødvendigt for indsamling af de nye mastitisfænotyper. Alternativt kan disse relativt detaljerede og præcise målinger på døtre betragtes som fokuserede eksperimenter, som kan sammenholdes med tyrens DNA-profil, som er nøjagtig bestemt ved hjælp af moderne DNA-teknologier (genetiske markører). Dermed kan opnås en mere sikker bestemmelse af tyrens genetiske potentiale for mastitisresistens i forhold til traditionel afkomsgrupperafprøvelse.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato04/10/201031/03/2014

ID: 128947370