Aarhus Universitets segl

Anvendelse af hjemmeopsamlede prøver i livmoderhalskræftscreenings- programmet (projekt CHOiCE)

Projekter: ProjektForskning

Se relationer på Aarhus Universitet

Beskrivelse

På opfordring fra Sundhedsstyrelsen arbejder Afdeling for Folkeundersøgelser, Region Midtjylland, på tiltag, der kan få flere kvinder til at deltage i screeningsprogrammet for livmoderhalskræft.
Som et nyt tiltag igangsætter Afdeling for Folkeundersøgelser et forskningsprojekt, som undersøger, om mulighed for hjemmeopsamlede prøver øger deltagelsen i screeningsprogrammet i forhold til den gængse procedure, hvor kvinden skal gå til sin egen læge for at blive undersøgt. Der udsendes et prøvesæt, som tillader kvinden selv at tage en prøve i hjemmet og sende prøven til laboratoriet, hvor den bliver undersøgt for højrisiko human papillomavirus (hrHPV).
Prøvesættet består af en lille blød plastikbørste, der minder om en tampon i et indføringshylster, prøveinstruktioner, informationsfolder om fordele og ulemper ved en hjemmeopsamlet prøve, samt frankeret og adresseret svarkuvert til indsendelse af prøven til Patologisk Institut, Regionshospitalet Randers. Kvinden modtager selv svar på prøven, og samtidig sendes kopisvar til egen læge.
Målgruppen er kvinder i alderen 30-64 år, som ikke har reageret på invitation eller første påmindelsesbrev om at få taget en konventionel celleprøve hos egen læge. Projektet igangsættes februar 2016 og forløber over cirka ni måneder.
I denne periode bliver i alt 9.327 kvinder randomiseret i tre lige store grupper, hvor de vil modtage enten:
2. påmindelsesbrev inklusiv prøvesættet samt tilbud om konventionel celleprøve
2. påmindelsesbrev med tilbud om at rekvirere prøvesæt eller konventionel celleprøve
blot 2. påmindelsesbrev
Den hjemmeopsamlede prøve påviser ikke celleforandringer. Derfor bliver kvinder med en hrHPV-positiv hjemmeopsamlet prøve anbefalet at bestille tid hos egen læge for prøvetagning af konventionel celleprøve inden for 30 dage. I de tilfælde, hvor kvinden ikke er blevet undersøgt efter 180 dage (seks måneder) kontakter Afdeling for Folkeundersøgelser igen kvinden. Egen læge vil desuden få besked.
Effekten af den hjemmeopsamlede prøve måles på deltagelse i programmet og hvor mange hr-HPV positive, der følges op med en cervix cytologi hos egen læge som anbefalet.
Akronymthe CHOiCE trial
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/201531/01/2018

ID: 129027713